Bytové družstvo Hradecká 412, Hradec Králové 23. března 2019, 20:14

BDH_dum


[ Úvodní stránka ]


NÁSTĚNKA – INFORMAČNÍ DESKA DRUŽSTVA

Bytové družstvo Hradecká 412 – IČO 252 78 533

webová stránka družstva se postupně upravuje a doplňuje dle potřeb družstva a jejich členů.

Dne 25.4.2018 se konala výroční členská schůze. Schválila výroční zprávu a účetní závěrku 2017. Důležitým bodem programu bylo projednání a schválení dalších kroků pro provedení konečného celkového zateplení domu. K 1.7.2018 bylo schváleno navýšení tvorby dlohodobé rezervy na opravy („fond oprav“) o Kč 5,–/m2 (tj. měsíčně Kč 26,– na m2 celkové plochy bytu) a zároveň, s ohledem na úspory energie na topení, snížení rezervy na vytápění o Kč 2,– na m2. Ve výsledku je to zvýšení měsíčních plateb o Kč 3,– na m2 celkové plochy bytu.

V záložce „Zápisy-dokumenty“ jsou uloženy zápisy ze schůzí představenstva od roku 2014 až po ty nejaktuálnější a z výroční členské schůze.

Můžete si je tak přečíst nejen na nástěnce domu, ale i v klidu domova v pdf formátu či stáhnout pro svoji potřebu.


Webové stránky družstva byly zřízeny v souladu s ustanovením paragrafů 562 a 636 zákona č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích).


© 2014 BDHradec­ka.cz – Bytové družstvo Hradecká 412, Hradec Králové